Labhraimís faoin mBrón - Plé le Madeleine Grant

Labhraimís faoin mBrón - Plé le Madeleine Grant

Tá brón ag breathnú thar mo ghualainn le fada an lá anois. Ag 19 mbliana d'aois d'fhulaing mé cailleadh beirte a raibh grá mór agam dóibh laistigh de sheacht mí óna chéile. Déanann línte as dialann a choinnigh mé ag an am cur síos ar an gcaoi ‘Táim lán de mhothúcháin nach dtuigim’; 'tá mo ghiúmar an-athraitheach, ceann níos measa ná an chéad cheann eile'; ‘Is mian liom uaireanta go bhfaighfinn bás’; ‘Mothaím chomh uaigneach’; ‘Is cosúil go bhfuilim in ann rudaí a láimhseáil ar feadh tamaill ach tar éis tréimhse áirithe mothaím ag pléascadh’. Mhothaigh mé féin go raibh na mothúcháin láidre seo agam míonna tar éis na méala. Thug an scríbhneoireacht deis dom mé féin a chur in iúl (mar atá sa dán thuas) gan ualach a chur ar dhaoine eile. Ní raibh a fhios agam é an uair sin ach bhí na mothúcháin sin go léir gnáth. Eispéireas an-aonair is ea an ghráin agus ní thaistealaíonn sé ar aon chúrsa ar leith. Níl aon bhealach ceart nó mícheart le brón.
Pléann taighde bróin níos deireanaí an chaoi a n-osclaíonn daoine atá faoi bhrón idir mothúcháin láidre chaillteanais ach a bhfuil an cumas acu leanúint ar aghaidh ag feidhmiú agus ag comhlíonadh éilimh an tsaoil laethúil. De réir mar a théann an t-am ar aghaidh, éiríonn minicíocht na mothúcháin láidre caillteanais seo níos lú agus déanann an duine méala dul i dtaithí ar thimpeallacht ina bhfuil an duine nach maireann ar iarraidh. Mar sin féin, ní chuireann sé seo bac orainn a bheith buailte ag mothúcháin bhróin láidre nuair is lú a mbeimid ag súil leis, fiú blianta tar éis an mhéala. Chuir sean-teoiricí an bhróin síos ar conas a chuaigh daoine trí chéimeanna an bhróin agus murar chuir duine in iúl a bhrón ba fhadhb é sin. Sa lá atá inniu ann breathnaítear ar easpa bróin nó ar an moill le brón a chur in iúl mar mhodh chun dul i dtaithí ar an gcaillteanas seachas fadhb phaiteolaíoch.

Is próiseas é oibriú trí phian an bhróin. Is féidir le neart/cumhacht na mothúchán i gcás ina mothaímid gan chumhacht a bheith anacair agus go dteastaíonn am chun é a phróiseáil.

Tá sé tábhachtach go nglacann siad siúd atá faoi mhéala go bhfuil a saol athraithe chomh maith le glacadh le caillteanas iarbhír an duine. Caithfidh siad saol bríoch a chruthú gan an duine nach maireann, ní chiallaíonn sé seo go ndéanann siad dearmad ar an duine a fuair bás ach go gcoimeádann siad a gceangail leo agus iad ag aithint agus ag glacadh leis nach bhfuil siad i láthair a thuilleadh.Is iomaí caillteanas a fhulaingímid go léir agus muid ag dul tríd an saol m.sh. ag bogadh tí, ag fágáil na scoile, ag dul ar scor srl. Is cleachtaí iad na caillteanais seo do na caillteanais mhóra a tharlóidh m.sh. saincheisteanna sláinte, briseadh caidrimh agus bás.

Sa lá atá inniu ann níl muid nochtaithe chun báis ar an mbealach céanna leis na glúnta atá romhainn. Tá an bás éirithe níos cliniciúla, níos ospidéal ná mar atá lonnaithe sa bhaile. Tá sé tar éis éirí mar rud le seachaint seachas a bheith ina chuid nádúrtha den saol.


Roinnt fachtóirí a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar an bpróiseas brón :

· Nádúr ár gcaidreamh leis an duine nach maireann.

· Conas a fuair an duine bás, an raibh sé tobann nó gan choinne, foréigneach, inchoiscthe.

· Cuireann básanna tobanna traumatacha ag aois ar bith anacair mhór orthu siúd is gaire don duine agus dá chiorcal sóisialta níos leithne. Is féidir le cuid de na caillteanais (féinmharú) a stiogma agus an milleán agus an chiontacht a bhaineann leo.

· Bíonn brón ar fhir agus ar mhná ar bhealaí éagsúla.

· Mura n-aithnítear ár mbrón toisc nach raibh ár gcaidreamh leis an duine éagtha inghlactha go sóisialta nó go raibh eolas forleathan air.

· Daoine atá soghonta go sóisialta m.sh. daoine le míchumas foghlama nó daoine scothaosta.

b'fhéidir nach n-aithneofaí a mbrón.Conas is féidir linn tacú leo siúd atá méala?

Caithfimid a bheith ann ar feadh an ama fhada. Ní imíonn brón tar éis cúpla mí.

Ní mór do dhaoine scéal an chaillteanais a insint agus an tionchar atá ag an gcaillteanas seo orthu aitheanta a bheith aige. Éist lena scéal – is san insint agus á athinsint a bhíonn leigheas. ‘Is ionann athléimneacht agus an cumas aghaidh a thabhairt ar anacair, teannas, agus éiginnteachtaí an chaillteanais le misneach, seiftiúlacht agus dóchas’ (Seiligman 1998). Tá sé ríthábhachtach go mbeadh tacaíocht shóisialta chuí ar fáil chun athléimneacht a chur chun cinn. Mar sin ní mór dúinn a bheith ann do lucht méala agus a aithint nuair a bhíonn siad ag streachailt chun a gcuid brón a shárú. Nuair a bhíonn an bhrón an-mhór agus nach féidir leis an duine méala na cúraimí a bhaineann le maireachtáil ó lá go lá a dhéanamh thar thréimhse fhada ama b'fhéidir go mbeadh sé riachtanach iad a spreagadh chun cabhair leighis a lorg.


Is bealach tábhachtach dúinn deasghnátha ár mbrón a léiriú. Cabhraíonn seirbhísí reiligiúnacha nó neamhreiligiúnacha linn saol an duine nach maireann a cheiliúradh. Nuair a dhéantar comóradh, cuidíonn laethanta breithe chun cuimhne duine a choinneáil beo.

D’fhéadfainn leanúint ar aghaidh ag scríobh mar tá an oiread sin le rá faoin mbrón agus faoin méala. Ní ábhar é a phléitear go hoscailte i sochaí an lae inniu agus is é mo thuairim gur cheart go mbeadh. Stopfaidh mé anois leis an sliocht seo ó leabhar Joan Didion ‘the year of magical thinking’ ina scríobhann sí faoina brón tar éis bhás tobann a fir chéile:

déanaimid caoineadh ar a raibh muid, ar an rud nach bhfuilimid a thuilleadh, ar an rud a d’fhéadfadh a bheith agus nach féidir a bheith ”.

Madeleine Grant MSc Staidéir Méala, RGN, CPT
Cabhair faisnéise

Má tá cabhair uait labhair le do chairde, le do theaghlach, le dochtúir teaghlaigh, le teiripeoir nó le ceann de na seirbhísí líne cabhrach rúnda saor in aisce. Chun liosta iomlán de na seirbhísí náisiúnta meabhair-shláinte a fháil féach ar yourmentalhealth.ie

 • Samáraigh ar a líne chabhrach rúnda 24/7 saor in aisce ar 116-123, trí ríomhphost a sheoladh chuig jo@samaritans.ie
 • Líne Chabhrach Náisiúnta um Fhéinmharú Teach Pieta 1800 247 247 nó seol ríomhphost chuig mary@pieta.ie – (cosc ar fhéinmharú, féindochar, méala) nó seol ríomhphost chuig HELP chuig 51444 (tá rátaí caighdeánacha teachtaireachta i bhfeidhm)
 • Ar an eolas 1800 80 48 48 (dúlagar, imní)

Má tá cónaí ort in Éirinn is féidir leat teacht ar theiripeoirí creidiúnaithe i do cheantar anseo:
369 nóta tráchta

 • CPsBzgbYVoaey

  hJxiHZPzRMalpo

 • LqRoQWGSMp

  EjVkdhyfCnZF

 • aYQcFjWNE

  gJwAcSGIaV

 • LFtSjZhpNQTy

  jqwpSiPgThuMxmc

 • NtFUPxdCBHQIeOmw

  IwhPLpXeGitRT

Fág trácht

Tabhair faoi deara, le do thoil, ní mór tuairimí a cheadú sula bhfoilsítear iad

Related Posts

Neamhord Ithe. Scéal Aon Mhná & Miotais & Acmhainní Téarnaimh
Neamhord Ithe. Scéal Aon Mhná & Miotais & Acmhainní Téarnaimh
Ithe Neamhord. Scéal Aon Mhná, Miotais & Acmhainní Téarnaimh Becky Jenkins Insta ҉.·๑...
Read More
Athiompú na nIontas Wibbly Wobbly - Conko
Athiompú na nIontas Wibbly Wobbly - Conko
Is ábhar iontais é athiompú na n-iontaisí wibbly wobbly Seo faoi mo stair le mo chuid iontais wibbly w...
Read More
Nuair a Aistríonn an Ceo - Lisa Walsh
Nuair a Aistríonn an Ceo - Lisa Walsh
Tá na Laethanta Madraí Críche Is é an fáth ar chinn mé é seo a scríobh anois agus ní an bhl...
Read More